Castellano
tel: 93 3219303 Viatges al país més secret del món Subscrigui's al butlletí de viatges per estar al dia de les nostres novetats
Accepto la política de privadesa

Avís legal

El present avís legal (d'ara endavant, el “avís legal”) regula l'ús del servei del portal d'Internet WWW.VIATGESPUJOL.COM (d'ara endavant, el "Web") de VIAJES PUJOL, SA, amb domicili social en C/ Còrsega, 214 amb, CIF A08834921.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre VIAJES PUJOL, SA amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


Contingut i ús

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb VIAJES PUJOL, SA. El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.


Propiedad intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de VIAJES PUJOL, SA i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de VIAJES PUJOL, SA. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.


Enllaços (links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de VIAJES PUJOL, SA tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.Política de privacitat


Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, VIAJES PUJOL, SA, com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a VIAJES PUJOL, SA i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació. Al moment de l'acceptació de les presents condicions generals, VIAJES PUJOL, SA precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.


Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal. Li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l’establert en el RGPD.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se VIAJES PUJOL, SA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. VIAJES PUJOL, SA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. VIAJES PUJOL, SA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a VIAJES PUJOL, SA de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per VIAJES PUJOL, SA sempre que procedeixi de fonts alienes a VIAJES PUJOL, SA.


Cookies

El lloc web WWW.VIATGESPUJOL.COM utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de VIAJES PUJOL, SA són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. Per a finalitats comercials i de millora de l'experiència en línia del client.


Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, VIAJES PUJOL, SA sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.


Cessió de dades a tercers

VIAJES PUJOL, SA no realitzarà la cessió de dades dels usuaris a tercers.


Exercici de drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el següent correu electrònic: Mariajose@viatgespujol.com. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).


Mesures de seguretat

VIAJES PUJOL, SA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a VIAJES PUJOL, SA.

VIAJES PUJOL, SA no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a VIAJES PUJOL, SA; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processament de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de VIAJES PUJOL, SA. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de VIAJES PUJOL, SA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.